Cartridges & Assemblies

1248 Moen High Flow Cartridge
1248 Moen High Flow Cartridge
Part Number: 1248B
$13.00
11985 Moen Pivot Rod
11985 Moen Pivot Rod
Part Number: 11985
$5.70
1200 Moen Brass Replacement Cartridge
1200 Moen Brass Replacement Cartridge
Part Number: 1200
$39.70
1222 Moen Posi-temp T/S Cartridge
1222 Moen Posi-temp T/S Cartridge
Part Number: 1222
$66.20
1224 Moen 2 Handle Cartridge
1224 Moen 2 Handle Cartridge
Part Number: 1224
$13.00
1225B Moen Magnum Cartridge Pull on / Push off
1225B Moen Magnum Cartridge Pull on / Push off
Part Number: 1225B
$25.00
104421 Moen Cartridge Puller
104421 Moen Cartridge Puller
Part Number: 104421
$42.30
1255 Moen Single Handle Cartridge
1255 Moen Single Handle Cartridge
Part Number: 1255
$25.60
14272 Moen Cartridge Retainer Removal Tool
14272 Moen Cartridge Retainer Removal Tool
Part Number: 14272
$5.70